AINA TRUST

In 2017, 2018 en 2019 heeft Stichting Dayalu projecten van AINA TRUST in Bangalore, India gesteund. AINA is een organisatie die zich bezig houdt met het welzijn en de rechten van kwetsbare vrouwen en kinderen. Met projecten in gemarginaliseerde gemeenschappen wordt bewustzijn gecreëerd en zelfredzaamheid aangesproken. AINA heeft onder andere kinderopvang centra opgezet bij vrouwen thuis. Zo worden moeders ontlast en kunnen zij hun werk doen, terwijl voor hun kind(eren) speel- en leermaterialen beschikbaar zijn die bij hun leeftijd passen. Ook voor een groep vrouwen die leeft van 'rag picking' (afval verzamelen), heeft AINA zo'n kinderopvang centrum opgezet. Voor deze projecten hebben zij steun ontvangen van Stichting Dayalu. Andere organisaties die AINA steunen zijn Stichting Geron en Stichting Gisela.


Voor meer informatie zie Projectvoorstel ECC Rag pickers, ECC summary report en Regular and Rag picker centre report. Om een goed beeld te krijgen van de projecten van AINA is er een korte documentaire gemaakt over hun projecten.