Bestuur

Het bestuur van Stichting Dayalu bestaat uit de volgende bestuursleden:


Annekoos Wiersinga

Gabie Hoogenboom
Machteld Boel


De bestuursleden ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden voor de stichting, zij vervullen hun bestuurstaken op volledig vrijwillige basis.