Onze doelstelling

Het dienen van het algemeen nut, waaronder met name het direct of indirect lenigen van menselijke noden in ontwikkelingslanden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord met dien verstande dat daaronder niet is inbegrepen enige bedrijfsuitoefening die commercieel risico voor de stichting kan meebrengen. De stichting beoogt niet het maken van winst.