Ons beleidsplan

Stichting Dayalu identificeert kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden die in aanmerking komen voor ondersteuning conform doelstelling. Deze projecten worden in principe ondernomen door lokale Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO's). Indien mogelijk betrekt de stichting andere donoren bij de ondersteuning,, bijvoorbeeld middels het Particulier Initiatief Fonds van Cordaid. Stichting Dayalu volgt de voortgang van de ondersteunde projecten, en indien dit door het bestuur en ook de NGO gewenst is, begeleidt de stichting de NGO's op afstand. Stichting Dayalu zorgt dat zij van ieder project over heldere rapportages, inclusief financiele verantwoording beschikt.

Voor meer informatie zie ons beleidsplan en onze financiele jaarverslagen van 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021.