Het bestuur van Stichting Dayalu bestaat uit de volgende bestuursleden:

Annekoos Wiersinga

Gabie Hoogenboom

Machteld Boel

De bestuursleden ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden voor de stichting, zij vervullen hun bestuurstaken op volledig vrijwillige basis.